POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

MTJ Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej MTJ), właściciel portalu autozarogiem.pl, jest zaangażowana w ochronę Twoich danych osobowych i prywatności. Dane osobowe to dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby.
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj informacji osobowych, jakie zbieramy lub otrzymujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, jak również omawia Twoje prawa i możliwości wyboru.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu tej strony.

 

Dane osobowe, które zbieramy:

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, gdy:

• Kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztę lub w inny sposób;

• Prosisz o ofertę, pomoc, pliki do pobrania lub informacje;

• Zakupujesz nasz produkt lub zlecasz nam usługę;

 

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie w momencie ich podania i mogą obejmować:

• Imię i nazwisko;

• Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

• Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (np. adres firmy, nr NIP)

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w jednej z naszych ankiet on-line (w tym przeprowadzanych na kontach społecznościowych np. Facebook), które przeprowadzamy, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych kategorii danych osobowych.

 

Informacje, które zbieramy automatycznie:

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, nasze serwery internetowe automatycznie zbierają nazwy domen wszystkich odwiedzających strony MTJ. Korzystamy również z usług analitycznych firm zewnętrznych, które mogą zbierać informacje takie jak Twój adres IP, rodzaj urządzenia, ID urządzenia i inne informacje techniczne, za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia. W niektórych krajach, łącznie z krajami w Europejskim Obszarze Gospodarczym, niektóre z tych informacji mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony danych.

Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze poznanie osób odwiedzających nasze Strony, wraz z tym skąd pochodzą i jakie treści na naszych stronach są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te informacje dla naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu polepszenia jakości i odpowiedniości zawartości naszych Stron dla odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być zbierane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia.

 

Jak wykorzystujemy te informacje:

Ogólnie, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy wykorzystujemy tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub podobnych oraz w celach określonych w chwili zbierania tych danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności do:

• Dostarczania produktów, usług, które zakupisz, do spełnienia warunków umów zawartych z Tobą oraz do zarządzania naszymi relacjami biznesowymi;

• Wysyłania ważnych powiadomień dotyczących naszych warunków świadczenia usług, regulaminów i polityk;

• Prowadzenia, oceniania i usprawniania naszej działalności (w tym opracowywania nowych produktów i usług; doskonalenia i ulepszania naszych usług; analizowania naszych produktów);

• Prowadzenia księgowości, audytów, rozliczeń rachunkowych i pobierania należności oraz innych wewnętrznych funkcji biznesowych;

• Prowadzenia analizy i przetwarzania danych (w tym badań rynku i klientów, badań satysfakcji klienta, analizy trendów, analizy finansowej);

• Ochrony przed oszustwem i innymi bezprawnymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, ustanawiania, wykonywania i chronienia praw, oraz do prowadzenia działalności zgodnej z naszymi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami zgodnie z obowiązującym prawem;

• Prowadzenia i zarządzania naszymi stronami internetowymi.

Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób zbiorczy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych klientów, w celu oceny i udoskonalenia naszej oferty.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Zbieramy dane osobowe tylko gdy:

• mamy na to Twoją zgodę;

• dane te są nam potrzebne do świadczenia usługi lub wykonania umowy lub porozumienia zawartego z Tobą;
lub

• gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

W niektórych przypadkach możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której gromadzimy lub wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem „Zmiany i kontakt” poniżej.

 

Dane, które udostępniamy:

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

• zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w celach określonych podczas zbierania danych osobowych.

Usługodawcy i partnerzy obejmują podmioty świadczące usługi w zakresie zgodnym z działalnością MTJ, usługi zwalczania nadużyć finansowych, sprzedawców lub dystrybutorów, agencje windykacyjne, kurierów, firmy telekomunikacyjne, producentów kontraktowych i dostawców produktów.

• właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, organom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli uważamy, że ujawnienie to jest konieczne (i) w związku z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innych osób;

• w związku z planowanym zakupem, fuzją, reorganizacją, nabyciem, rozwiązaniem lub likwidacją jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy stronę trzecią, że musi ona wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności;
oraz

• każdej innej osobie za Twoją zgodą na ujawnienie.

 

Jak chronimy dane osobowe:

Ochronę danych osobowych i prywatność traktujemy bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Wykorzystujemy przy tym zabezpieczenia m.im. takie jak: certyfikat SSL na stronie, szyfrujemy i hashujemy wszystkie hasła użytkowników, systematycznie aktualizujemy stronę oraz serwer, na którym jest ona umieszczona. Jako że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet i przesyłanie takie odbywa się na własne ryzyko.

 

Przechowywanie danych:

Dane osobowe, które zbieramy przechowujemy wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową (np. w celu wykonania usługi lub dostarczenia produktu lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

 

Twoje prawa i możliwości wyboru:

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, możesz:

• mieć prawo dostępu do pewnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do otrzymania ich kopii;

• aktualizować lub korygować nieścisłości w tych informacjach;

• sprzeciwić się wobec wykorzystaniu Twoich danych osobowych;

• zablokować lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych;

• sprzeciwić się wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

• poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

• wnieść o przeniesienie swoich danych osobowych.

Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed tym wycofaniem ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda.

Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych w związku z naszym gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem rodo@mtjpolska.pl, a zapytanie zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu ochrony prywatności i utrzymania bezpieczeństwa możemy podjąć kroki zmierzające do weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji.

 

Linki do innych stron internetowych:

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, jak i z strony dostępne w sieci internetowej mogą zawierać takowe linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony.

 

Przekazywanie międzynarodowe:

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Zmiany i kontakt:

Jeśli powstanie taka potrzeba, możemy zaktualizować tę Politykę Prywatności w związku ze zmianami zachodzącymi w prawie, technice lub działalności. Po zaktualizowaniu powiadomienia o prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu powiadomienia Cię o tym fakcie zgodnie z wagą wprowadzonych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności.

 

W przypadku pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

MTJ POLSKA SP. Z O.O. SP. K. (administrator danych)

ul. Przyszkole 2

93-549 Łódź

NIP: 729 270 39 98

rodo@mtjpolska.pl